Zieleniec Ski Arena (21,6 km, 31 min)

Lp. Trasa długość (w metrach)
trudność
1 Z Masarykowej 2 050 niebieska
2 Spacerowa 2 800 niebieska
3 Alpha 950 niebieska/czerwona
4 Serpentina 1 000 niebieska/czerwona
5 „Na krechę” 810 czarna
6 N4 Prawa 170 niebieska
7 N3 Lewa 240 niebieska
8 N3 Prawa 260 niebieska
9 D1 Prawa 310 niebieska
10 D2 Lewa 310 niebieska
11 G4 Prawa 300 niebieska
12 G3 Prawa 460 niebieska
13 G2 Prawa 280 niebieska
14 G1 Lewa 600 czerwona
15 B1 Ośla Łączka 850 niebieska
16 B2 Prawa 200 niebieska
17 W3 Lewa 700 niebieska
18 W3 Prawa 820 niebieska
19 W4 Lewa 500 niebieska
20 W4 Prawa 410 niebieska
21 W5 Prawa 900 niebieska
22 W5 Lewa 1 200 niebieska/czerwona
23 W6 Prawa 570 czerwona
24 W6 Lewa 550 czerwona
25 M5 Lewa 140 niebieska
26 M5 Prawa 140 niebieska
27 M4 Lewa 220 niebieska
28 M4 Prawa 220 niebieska
29 M2 Lewa 450 niebieska
30 M2 Prawa 450 niebieska
31 M1 Lewa 520 niebieska
32 M1 Prawa 620 niebieska
33 M3 Lewa 400 niebieska
34 M3 Prawa 400 niebieska